Precor 932i прирачник

Precor 932i
7.4 · 2
PDF прирачник
 · 100 страници
Англиски
прирачникPrecor 932i
QUICKSTARTPAU SE/RESETENTERCLEAR
1
2
3
45
6
7
8
9
0
PROGRAMSPROGRAMSMANUALHEART
RATE
PERFORMANCEINTERVAL
VA R
IETY
WEIGHT L
OSS
B
efo
re
b
e
g
i
n
n
in
g
an
y
fitn
e
s
s
p
ro
g
r
a
m
,
s
e
e
y
o
u
r ph
y
sic
ia
n
for a tho
rou
g
h
p
h
ys
ic
a
l
e
x
a
m
in
a
ti
o
n
. S
e
e
k
ad
v
ic
e
fro
m
y
o
ur p
h
y
s
ician
to lea
rn
th
e
ta
rg
e
t
h
e
a
rt rate
a
p
p
ro
pria
te
for y
o
u
r
fitn
e
s
s
le
v
e
l. D
o
n
o
t
a
l
lo
w
c
h
ild
re
n
o
r
th
o
s
e
u
n
fam
il
ia
r w
ith
its
o
pera
t
io
n
o
n or
n
ea
r
th
is e
q
u
i
p
m
e
n
t. R
e
a
d
th
e
p
ro
d
u
c
t o
w
n
e
r's
ma
n
u
a
l o
r c
o
n
s
u
l
t a
q
u
a
lifie
d
ins
tru
c
to
r b
e
f
o
re
o
p
e
r
a
ti
n
g
th
is
e
q
u
i
p
m
e
n
t.
Im
p
r
o
p
e
r u
s
e
o
f
th
is
e
q
u
ip
men
t
c
a
n
re
sult
in s
e
riou
s
in
ju
ry
. If
y
o
u fe
e
l p
a
in
, fa
in
tn
e
s
s
,
o
r
d
izzine
s
s
, s
to
p
e
x
er
c
is
in
g
im
m
ed
ia
te
l
y
.
HEART RATESmartRate
OK

Product Owner's Manual

Commercial Products

Treadmills:

•954i
•932i

Ellipticals:

•EFX536i
• EFX532i

Bike:

•842i

Прирачник

Погледнете го бесплатно прирачникот за Precor 932i тука. Овој прирачник спаѓа во категоријата Ленти за трчање и е оценет од 2 луѓе со просек од 7.4. Овој прирачник е достапен на следниве јазици: Англиски Дали имате прашање во врска со Precor 932i или дали Ви треба помош? Поставете го Вашето прашање овде

индекс

Треба помош?

Дали имате прашање за Precor 932i, а одговорот го нема во упатството? Поставете го Вашето прашање овде. Јасно и сеопфатно опишете го Вашиот проблем и Вашето прашање. Колку подобро се опишани Вашиот проблем и прашање, толку полесно ќе им биде на другите сопственици на Precor 932i да ви дадат соодветен одговор.

Број на прашања: 0

Precor 932i спецификации

Подолу ќе ги најдете спецификациите на производот како и на прирачникот на Precor 932i.

Општо
Марка Precor
Модел 932i
Производ Ленти за трчање
Јазик Англиски
Вид на документ Упатство за користење (PDF)

Најчесто Поставувани Прашања

Не можете да го најдете одговорот на Вашето прашање во прирачникот? Одговорот на Вашето прашање може да го најдете во НПП за Precor 932i подолу.

Вашето прашање не е наведено? Поставете го Вашето прашање овде

Нема резултати